SSNs ledergruppe

tir. 30 nov.

Kontakt SSNs ledergruppe

Hans Erik Stormoen

Administrerende direktør hans.erik.stormoen@ssn.no

Birgitte Sten

Direktør bolig og service birgitte.sten@ssn.no

Christian Berg

Direktør infrastruktur- og eiendomsutvikling christian.berg@ssn.no

Kristin Tandberg Hemsøe

Direktør forretningsstøtte kristin.tandberg-hemsoe@ssn.no

Hanne K. Bratland

Direktør helse, barnehage og studentrelasjoner hanne.k.bratland@ssn.no

Remi Meum

Direktør innovasjon og forretningsutvikling remi.meum@ssn.no